Učebné plány

INFORMAČNÉ A SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE – študijný odbor 2561 M informačné a sieťové technológie

Učebný plán – IST – 1.2. ročník …

POČÍTAČOVÉ SIETE A KOMUNIKAČNÁ TECHNIKA – študijný odbor 2675 M elektrotechnika 

Učebná plán – ELE – 1.2.3.4.ročník …   

EKONOMICKÉ ČINNOSTI PODNIKU – študijný odbor 6317 M obchodná akadémia

Učebný plán – OA – 3.,4. ročník …

MECHATRONIKA – študijný odbor  2387 M mechatronika 

Učebný plán – MECH – 1.2.3.4.ročník …

TECHNICKÉ LÝCEUM – študijný odbor 3918 M technické lýceum – blok informatika

Učebný plán – TEL – INF – 1. ročník …
Učebný plán – TEL – INF – 2.3.4.ročník …

TECHNICKÉ LÝCEUM – študijný odbor 3918 M technické lýceum – blok ekonomika


 

Školské vzdelávacie programy sú k nahliadnutiu na sekretariáte školy!