Školské vzdelávacie programy

Informačné a sieťové technológie:

Učebný plán …

Počítačové siete a komunikačná technika (odbor – elektrotechnika):   

Učebný plán …

Technické a informatické služby:

Učebný plán …

Ekonomické činnosti podniku:

Učebný plán …

Mechatronika:

Učebný plán – 1., 2., 3. roč. …Učebný plán – 4. roč. …

Technické lýceum:

Učebný plán – 1., 2., 3., roč. …, Učebný plán – 4. roč. …

 

Školské vzdelávacie programy sú k nahliadnutiu na sekretariáte školy!