Zvonenie

Z V O N E N I E   2014/2015

P. č.          Hodina            Prestávka

1.  h       7.50 – 8.35             10´

2.  h       8.45 – 9.30           10´

3.  h       9.40 – 10.25           5´

4.  h       10.30 – 11.15         30´

5.  h       11.45 – 12.30           5´

6.  h       12.35 – 13.20          5´

7.  h       13.25 – 14.10