Rozpis ÚFIČ MS

ANJ – ÚFIČ MS:
NEJ – ÚFIČ MS:
SJL – ÚFIČ MS:
Odborné predmety – TČOZ MS: