Meranie v laboratóriu optických sietí

Dňa 21.2.2019 sa žiaci 4.F zúčastnili meraní v laboratóriu optických sietí na Katolíckej univerzite v Ružomberku.

Predmetom meraní bolo:

  • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci s optickými vláknami
  • Využitie vlastností svetla pri dátovom prenose
  • Meranie optickej trasy metódou vložných strát
  • Meranie optickej trasy metódou OTDR
  • Analýza meranej optickej trasy
  • Zváranie optických vláken

Žiaci odchádzali z dobrým pocitom a obohatení o nové poznatky z oblasti počítačových sietí.