Študentské voľby 2019

15. 02.2019 sa naša škola zapojila do simulovaných študentských volieb prezidenta republiky. Žiaci 3. ročníka si vyskúšali ako budú môcť v blízkej budúcnosti využiť svoje občianske volebné právo, a tak spolurozhodovať o smerovaní krajiny. To, že im to nie je ľahostajné, dokázali volebnou účasťou: zo 119 voličov (tretiakov) sa volieb zúčastnilo 59 žiakov, čo je takmer 50 %. Organizáciu volieb zabezpečila Žiacka školská rada, jej členky tvorili aj volebnú komisiu.