Vyberte si našu školu

 a študujte na najlepšie hodnotenej  strednej škole v našom okrese

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy ponúka hodnotenie stredných škôl na základe výsledkov žiakov v celoslovenskom testovaní maturít, mimoriadnych výsledkov žiakov v súťažiach, olympiádach, medzinárodných projektoch a uplatnení absolventov na trhu práce po skončení stredoškolského štúdiá.

1. Spojená škola, Medvedzie 133/1, Tvrdošín…6,2

2. Stredná odborná škola lesnícka, Medvedzie 135, Tvrdošín…5,9  

3. Gymnázium Martina Hattalu, Železničiarov 278, Trstená…5,2

4. Gymnázium, Školská 837, Tvrdošín…4,7

5. Spojená škola, Hattalova 471, Nižná…4,5

Hodnotenie škôl v okrese Tvrdošín