ZŠR v domove dôchodcov

Členovia našej žiackej školskej rady sa opäť ukázali ako mladí ľudia, ktorým nezáleží len na sebe, ale aj na iných. Dokázali, že vedia obetovať kus zo svojho voľného času a spríjemniť predvianočné chvíle starším ľuďom, ktorí žijú mimo svojich rodín – v sociálnom zariadení pre seniorov. Navštívili starkých v domove dôchodcov v Tvrdošíne, priniesli im sladkosti, v rozhovore sa vrátili do čias ich mladosti, zahrali im na harmonike, heligónke, dokonca si s nimi aj zaspievali a zatancovali, a tak im vyčarili na tvárach úsmev. Starkí sa návšteve úprimne potešili a pozvali nás k sebe aj nabudúce ☺