Beseda s preventistom

Dňa 13. Novembra 2018 sa žiaci školského internátu zúčastnili besedy s Kp. Mgr. Tiborom Šandorom.  V príjemnej atmosfére sa žiaci  formou rozhovoru dozvedeli odpovede na svoje otázky, ktoré sa týkali alkoholu, priestupkov, krádeží a nehodovosti u mladých vodičov na Orave. Na záver nabádal žiakov, aby sa zamysleli nad svojou budúcnosťou a konali tak, aby ich činy boli vždy pozitívnym príkladom pre ostatných rovesníkov.