Jesenné prázdniny

Milí žiaci,
podľa § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) Vás informujeme o poskytnutí riaditeľského voľna v pondelok 29. 10. 2018 z prevádzkovo-ekonomických dôvodov.

Jesenné prázdniny sa začínajú v utorok 30. 10. 2018 a končia 02. 11. 2018. Vyučovanie po jesenných prázdninách pokračuje v pondelok 5. novembra 2018.

Prajeme Vám prijemné prázdniny…. 😀