Začiatok školského roka

Milí žiaci,
slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční 3. septembra 2018  o 8,15 hod na parkovisku školy, v prípade nepriaznivého počasia v pridelených triedach.