Školenie pre mechatronikov

Dňa 06.06.2018 sa konalo školenie pre žiakov 2 a 3 ročníka študijného odboru machatronika, kde im bolo predstavené zariadenie na vyučovanie technických predmetov pod názvom IM4PLC.

Prednášku viedol Ing. Škulavík, autor tohto zariadenia.