Účelové cvičenie

V piatok 24.mája 2018 sa  žiaci prvého ročníka zúčastnili účelového cvičenia zameraného na pohyb a orientáciu v teréne , vzťah človeka k tvorbe a ochrane životného prostredia OBLAZY v Kvačianskej doline .