Účelové cvičenie druhákov

V pondelok 30. apríla 2018  sa  žiaci druhého ročníka zúčastnili účelového cvičenia zameraného na pohyb v horách, geologickú históriu Prosieckej doliny a flóru tejto oblasti.