Exkurzia z náboženskej výchovy

 

„Púť do Krakova – Božie milosrdenstvo a sv. Ján Pavol II.“
  Dňa 10. mája 2018 sa 43 žiakov z I. B, I. C, I. D, II. AO, III. E a III. AO zúčastnilo s učiteľmi náboženskej výchovy púte do Krakova. Púť duchovne doprevádzal vdp. farár F. Reguly z Tvrdošína.                            
  Prvá zastávka bola v Svetovom centre kultu Božieho milosrdenstva. Tu sme zotrvali v tichej modlitbe pred milostivým obrazom Milosrdného Ježiša, uctili sme relikvie sv. sestry Faustíny a prezreli si Sanktuárium Božieho milosrdenstva. Nasledovala svätá omša na slávnosť Nanebovstúpenia Pána v Slovenskej kaplnke Sedembolestnej Panny Márie. V homílii odzneli povzbudivé slová, aby sme mali zrak  upretý na nebo – cieľ našej životnej púte a zároveň stáli pevne nohami na zemi. V prosbách sme  i o Božie požehnanie pre našu školu. Spoločná modlitba Korunky Božieho milosrdenstva bola prednesená na vlastné úmysly. Z vyhliadkovej veže sa nám naskytol prekrásny pohľad na celý Krakov.
    Druhým cieľom našej púte bolo Centrum sv. Jána Pavla II. „Nebojte sa!“. Zaujímavá bola prehliadka Sanktuária sv. Jána Pavla II. vyzdobeného vzácnymi mozaikami s biblickými námetmi. Navštívili sme tiež Múzeum sv. Jána Pavla II. s odborným sprievodcom, ktorý nám priblížil niektoré dôležité okamihy zo života svätého pápeža. Na záver nás zaujala výstava Turínske plátno s 3D modelom.
   Posledná časť púte bola v historickej časti Krakova. Na Wawelskom pahorku nás čakala Katedrála sv. Stanislava a sv. Vojtecha a v centre Mariánsky kostol. Na Hlavnom rýnku sme strávili čas osobného voľna a nadýchali sa atmosféry kráľovského mesta – duchovného centra Poľska.
Záverečné poďakovanie patrí Milosrdnému Bohu, ktorý nás pozval na túto púť, sprevádzal nás na nej a veríme, že nám bude pomáhať, aby sme prinášali do našich životov jej ovocie – byť vernými a statočnými učeníkmi Ježiša Krista v dnešnom svete.  DEO GRATIAS!            

                                                                                                                         RNDr. Štefánia Škuligová