Celoštátne kolo – SIP

21. – 22. marca  2018 sa v Dolnom Kubíne konalo celoštátne kolo súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači.
Mala v ňom svoje zastúpenie aj naša Obchodná akadémia v podobe študenta III.AO Aleša Laššáka.
Ďakujeme za vzornú reprezentáciu.