Účelové cvičenie žiakov prvého ročníka

Vo štvrtok 14. septembra 2017 sa  žiaci prvého ročníka zúčastnili účelového cvičenia zameraného na spoznávanie krás regiónu, pohyb a orientáciu v teréne , vzťah človeka k tvorbe a ochrane životného prostredia v Roháčoch – Roháčske plesá