Začiatok školského roka

Milí žiaci,
slávnostné otvorenie nového školského roka 2017/2018 sa uskutoční v pondelok 4.septembra 2017 o 8,15 hod. na bočnom parkovisku školy.