Úradné hodiny počas letných prázdnin

Úradné hodiny počas letných prázdnin

03. 07. 2017 do 21. 07. 2017   od 8.00 h do 13.00 h

24. 07. 2017 do 04. 08. 2017   škola bude zatvorená

07. 08. 2017 do 31. 08. 2017   od 8.00 h do 13.00 h.