Slávnostné ukončenie školského roka

Odmenení žiaci

Odmenení žiaci

Prajeme všetkým žiakom našej školy príjemné prežitie prázdnin, veľa zážitkov a nových priateľstiev .

Veríme, že sa 4. septembra 2017 všetci stretneme zdraví, plní dobrej nálady, optimizmu a aby sme spolu vykročili priamou cestou za ďalším poznaním.