Rozlúčka maturantov

Blíži sa koniec školského roka. Maturanti predviedli pri zelenom stole svoje vedomosti a schopnosti, slávnostne si prevzali vysvedčenia, zamávali škole a vyrazili do života.