Upravili sme si …

… priestory školského átria.
Študenti III.AO  si v rámci vzdelávania v programe JA Slovensko vyhrnuli rukávy a vyčistili priestory átria, ošetrili kríky, vybrúsili sedenie a dali mu nový lak.
Ďakujeme im za ich ochotu a prácu.