Krajské kolo vo volejbale žiakov stredných škôl

Naši študenti ako víťazi regionálneho kola, postúpili na krajské kolo vo volejbale žiakov stredných škôl, ktoré sa konalo 11. 3. 2017 na Gymnáziu V. Paulínyho-Tótha v Martine, kde sa umiestnili na krásnom 2. mieste.

Školu reprezentovali: Michal Smarkoň 3.A

Martin Sekeráš3.A

Peter Tabačka4.A

Ivan Pollák3.C

Marcel Kavalier4.E

Rastislav Briš3.E

Benjamín Mikolajčík2.F

Dávid Boldoviak2.E

Za vynikajúcu reprezentáciu všetkým ďakujeme!